طبیعت в ارمنستان

Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
Прослушать 48:21

آبشاری نفس گیر، طوفانی و پر سر و صدا به ارتفاع 18 متر. واقع در تنگه وروتان. طبق افسانه ها، این آبشار به نام زیبای سرکش شاکا نامگذاری شده است.

زنبیل خرید