چندین سرویس تحویل غذا در ارمنستان وجود دارد و اکثر رستوران ها خدمات تحویل مخصوص به خود را دارند.

یاندکس می خورد. یا اگر تلفن شما قبلاً برنامه تاکسی Yandex (Yandex Go) را دارد.
Menu.am
گلوو
Karas.am